logo
logo
Начало
Клиентам
Вопросы
Ko darīt, ja nevaru aktivizēt karti?

Zvaniet uz klientu apkalpošanas dienestu katru dienu laikā 09:00-21:00, tālruņa Nr. 8686 (maksas), 80205379 (bezmaksas), un klientu apkalpošanas speciālists aktivizēs Jūsu jauno skatīšanās karti.

Ko darīt, ja uz TV parādās melns ekrāns vai ‘sniedziņš’?

Pārliecinieties, vai dekoderis ir ieslēgts – par to liecina zaļš gaismas indikators.

Ja dekoderis ir ieslēgts, pārbaudiet, vai uz TV izvēlēts pareizais skatīšanās režīms – HDMI, ja TV un dekoderis savienots ar HDMI vadu, un režīms AV, ja TV un dekoderis savienots ar SCART vadu. Īsto režīmu varat atrast uz TV pults spiežot Input, Source vai EXT pogu.

Ko darīt, ja redzams paziņojums: Karte nederīga vai ievietota nepareizā virzienā?

Pārliecinieties, vai karte dekoderī ievietota pareizi – ar bultu pa priekšu un zeltīto čipu uz leju, izņemot PACE/ARRIS dekoderi – tam zeltītajam čipam jābūt vērstam uz augšu.

Ko darīt, ja redzams paziņojums: Nav signāla vai Problēmas signāla uztveršanas laikā?

Pārliecinieties, vai Jums tuvumā nav negaiss, kas varētu traucēt uztvert signālu. Ja ir negaiss, tad drošības apsvērumu dēļ atvienojiet elektriskās ierīces, tai skaitā dekoderu un televizoru, no elektrības un pievienojiet tās atpakaļ, kad negaiss ir beidzies. Ja negaiss ir bijis pirms kāda brīža, tad veiciet dekodera restartēšanu, atvienojot to uz 10 sekundēm no elektrības un pievienojot atpakaļ.

Ja negaiss nav un nav bijis, tad pārliecinieties, vai dekoderis ir ieslēgts – par to liecina zaļš gaismas indikators.

Ja dekoderis ir ieslēgts, uz dekodera pults nospiediet MENU > Iestatījumi > Signāla pārbaude

Ja signāla rādītājos jauda 0% un kvalitāte 0%, nepieciešams pārliecināties, vai satelīta šķīvja antenas vads ir kārtīgi pieskrūvēts pie dekodera un nav atvienojies.

Ja vads ir kārtīgi pieskrīvēts, veiciet dekodera restartēšanu, atvienojot to uz 10 sekundēm no elektrības un pievienojot atpakaļ.

Ja pēc dekodera ieslēgšanās joprojām uz ekrāna ir uzraksts, ka nav signāla, zvaniet uz klientu apkalpošanas dienestu, telefona Nr. 8686 (maksas), 80205379 (bezmaksas), klientu apkalpošanas speciālists palīdzēs rast risinājumu Jūsu situācijai.

1 / 3
gallery img
close
next

Успешно отправлено

Ваша заявка получена!

Спасибо.

close