logo
logo
Sākums
Privātuma politika
Vispārīgi

Home3 piedāvā iespēju pasūtīt pakalpojumus un produktus, ka arī iespējas piedalīties dažādās aktivitātēs, kas ir saistītas ar jūsu piedāvājumu (šeit un turpmāk tekstā “Pakalpojumi”). Home3 apzinās Jūsu personīgās informācijas svarīgumu un apņemas to aizsargāt un apstrādāt atbilstošā veidā.

Šajā Konfidencialitātes politikā (kopā ar mūsu Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem un Sīkdatņu politiku) mēs skaidrojam kā mēs apstrādājam personīgo informāciju, ko mēs iegūstam vai saņemam no Jums. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo Konfidencialitātes politiku, lai izprastu mūsu pieeju, jūsu personas datu apstrādes procesu un šo datu tālāko izmantošanu. Šī politika var tikt mainīta, un visas izmaiņas un papildinājumi tiks norādīti šī dokumenta apakšdaļā kopā ar informāciju par izmaiņu ieviešanas datumu, tāpēc rekomendējam periodiski pārlasīt šo konfidencialitātes politiku.

Mēs veicam jūsu personas datu apstrādi veidā, kas nodrošina atbilstošu personas datu drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, kā arī pasargā datus no nejaušas pazaudēšanas, iznīcināšanas vai bojāšanas ar atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu palīdzību.

Mēs izmantosim Jūsu personīgo informāciju atbilstoši mērķim, kura ietvaros tā tika iegūta, neizmantojot šo informāciju mērķiem, kas neatbilst sākotnējam informācijas iegūšanas mērķim. Veicot Jūsu personas datu apstrādi, mēs ievērojam Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanu.

Jūsu personas datu apstrādei mēs esam tiesīgi izmantot datu apstrādātāju pakalpojumus, uzņemoties datu apstrādes kontrolētāja funkciju un nododot datu apstrādi datu apstrādātājam, mums, kā datu apstrādes kontrolierim, ir jāizmanto tāds datu apstrādātājs, kas nodrošina to, ka datu apstrādes process atbilsti visiem piemērojamajiem datu apstrādes likumdošanas nosacījumiem un nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzību.

Šī Konfidencialitātes politika, tai skaitā Vispārīgie noteikumi un nosacījumi un Sīkdatņu politika, ir attiecināma uz interneta vietnēm www.home3.lv, www.mans.home3.lv, aplikācijā “Home3” un gadījumos, kad izmantojat, izmantojāt vai vēlaties izmantot mūsu Pakalpojumus.

Kontaktinformācija

Mēs esam uzņēmums ĀKF ,,AS TV PLAY BALTICS LATVIJAS FILIĀLE’’ (šeit un turpmāk tekstā kā “mēs”, “mūsu”, ” Home3″), vienotais reģistrācijas numurs 40103238282, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120g, Rīga, LV-1021.  Mēs esam koncerna BITE Group (“Bite”) daļa.

BITE Group ir telekomunikāciju uzņēmums, kas pieder ASV privātā kapitāla investīciju fondam “Providence Equity Partners”. BITE Group sastāvā ir ĀKF “AS TV Play Baltics Latvijas filiāle”, SIA “BITE Latvija Retail”, SIA “TeleTower”, SIA “UNISTARS”, SIA “All Media Latvia”, “AS TV PLAY BALTICS EESTI”, “ALL MEDIA AS EESTI”, “All Media Lithuania, UAB” un “Bitė Lietuva, UAB.”

Jautājumus, komentārus un pieprasījumus saistībā ar šo Konfidencialitātes politiku, lūdzu, sūtiet uz e-pastu info@home3.lv

Dati, kurus mēs ievācam no Jums

Gadījumos, kad Jūs pasūtat Home3 pakalpojumus, mēs ievācam visus vai daļu no personas datiem, kas ir aprakstīti zemāk.  Informācija, ko mēs ievācam, ir atkarīga no apstākļiem.

Dati, kurus mēs ievācam no Jums:

Identificējoša informācija, piemēram, vārds un uzvārds, dzimšanas datums vai personas kods.

Kontaktinformācija, piemēram, e-pasta adrese, tālruņa numurs un pasta adrese.

Apmaksas un finanšu informācija, piemēram, bankas konta numurs, maksājuma informācija.

Jebkura cita informācija, kas tiek iesniegta mūsu Interneta vietnē reģistrācijas brīdī, pieslēdzot mūsu pakalpojumus vai pieprasot papildus pakalpojumus no mums. Tāpat mēs esam tiesīgi pieprasīt no Jums informāciju brīdī, kad jūs informējat mūs par mūsu Interneta vietnes darbības traucējumiem, kā arī īpašu piedāvājumu vai dalības konkursos laikā.

Lietotāja informācija, ko jūs iesniedzat mums izpētei (reitingi, pārskati, atbildes uz prasījumiem un citi pieprasījumi), kas nepieprasa Jūsu faktisko atbildi.

Izsekošanas un iestatījumu informācija, piemēram, informācija par Jūsu Interneta vietnes apmeklējumiem, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar, IP adrese, datu plūsma, atrašanās vieta un citi komunikācijas dati. Tāpat mēs ievācam informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu Interneta vietni ar sīkdatņu un citu līdzīgu tehnoloģiju palīdzību. Par to Jūs varat uzzināt vairāk mūsu Sīkdatņu politikā.

Mēs varam papildināt no Jums saņemto informāciju par Jums un mūsu pakalpojumu izmantošanu ar publiski pieejamu informāciju par Jums, kā arī informāciju, ko mēs saņemam no trešajām pusēm. Tāpat mēs varat saņemt informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu vietnes, produktus un pakalpojumus no citiem Bite Group uzņēmumiem. Šī informācija var iekļaut tādu informāciju, ko mēs varam iegūt no citiem Jūsu mājsaimniecības iemītniekiem un trešajām pusēm (piemēram, informācija par mūsu pakalpojumu izmantošanu ar mērķi personalizēt Jums sniegto pakalpojumu un rekomendēt programmas, kas var Jums patikt).

Šīs Konfidencialitātes politikas ietvaros ar terminu personiskā informācija apzīmē informāciju, ko var izmantot Jūsu identificēšanai. Bezpersoniskā informācija ir informācija, ko nevar izmantot personas identificēšanai. Mēs esam tiesīgi vākt, izmantot, pārsūtīt vai atklāt bezpersonisko informāciju jebkura mērķa ietvaros.

Jūs drīkstat pieprasīt neizpaust Jūsu personīgo informāciju, bet bieži vien mūsu pieprasītā personīgā informācija ir nepieciešama Pakalpojumu sniegšanai. Ja mums nav pieejas nepieciešamai informācijai, mēs nevaram sniegt Jums mūsu Pakalpojumus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs vienpersoniski uzņematies atbildību par jūsu personas datu, ko iesniedzat mums, pareizību un pilnību.

Datu apstrādes mērķis un juridiskais pamatojums

Mēs apstrādājam no Jums iegūto informāciju ar mērķi izpildīt līguma saistības vai veikt soļus, kas ir nepieciešami pirms līguma noslēgšanas, vai saskaņā ar datu subjekta pieprasījumu gadījumos, kad mums ir Jūsu atļauja datu apstrādei, vai ar mērķi izpildīt likumdošanas prasības vai īstenot juridiski pamatotas intereses, lai nodrošinātu sadarbību ar klientiem un sniegtu mūsu Pakalpojumus, izpildot sekojošo:

 • Jūsu vai Jūsu pārstāvja identificēšana;
 • maksājumu apstiprināšana;
 • mūsu Pakalpojumu sniegšana Jums un darbības traucējumu novēršana;
 • lai nodrošinātu to, ka mūsu Interneta vietne tiek parādīta Jums Jūsu ierīcē visefektīvākajā veidā;
 • lai veiktu aptaujas ar mērķi uzlabot Jūsu mijiedarbību ar Pakalpojumu;
 • lai nodrošinātu Jums pasūtījuma un rēķina informāciju;
 • lai komunicētu ar Jums par jūsu mans.home3.lv kontu vai Pakalpojumu iegādi;
 • lai informētu Jūs par izmaiņām pakalpojumu sniegšanā;
 • lai ierakstītu un saglabātu tālruņu zvanus, lai izmantotu šos balsts ierakstus ar mērķi pārbaudīt starp mums un Jums noslēgtās vienošanās un darījumus, lai uzlabotu Jums sniegto pakalpojumu kvalitāti (balss ieraksti ir konfidenciāli);
 • lai izpildītu finansiālās saistības kavējumu gadījumā, kas izriet no ar Jums noslēgtā līguma, sniedzot informāciju par Jums un Jūsu parādiem (vārds, uzvārds, personas kods, parāda summa, kavējuma laiks, kreditors, utml.) uzņēmumam SIA SERGEL, vai citam parādu un/vai parādnieku datu bāzes uzturētājam, kā arī prasības tiesību nodošanas jaunam kreditoram gadījumā. Dati tiks pārsūtīti atbilstošajām juridiskajām personām ar mērķi tos publicēt. Pēc parāda nomaksas, Jums ir tiesības pieprasīt augstāk minētajām juridiskajām personām pārtraukt jūsu personas datu apstrādi;
 • kredītvēstures pārbaužu veikšanai.

 

Mēs apstrādājam no Jums iegūto informāciju uz datu subjekta pieprasījuma pamata vai tad, kad Jūs esat devuši mums savu atļauju informācijas apstrādei, vai tad, kad tas ir nepieciešams mūsu likumīgo interešu ietvaros, ar mērķi apstrādāt Jūsu personas datus, tai skaitā profilēšanai, mārketinga mērķiem un personalizēto piedāvājumu no Home3, Bite Group un SIA “Loyalty Services” nosūtīšanai pa e-pastu, SMS, tālruni vai citiem elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, sekojošos veidos:

 • lai nodrošinātu piedāvājumus, ziņas, informāciju, preces vai pakalpojumus, ko Jūs pieprasāt no mums vai ko mēs uzskatām par interesantu Jums;
 • lai nosūtītu Jums mūsu ziņu biļeteni, kas var saturēt piedāvājumus, ziņas, informāciju, Home3 vai Bite piedāvātās preces un pakalpojumus, kā arī citas interneta vietnes, ko mēs uzskatām par interesantām jums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūs vienmēr varat atrakstīties no ziņu biļetena saņemšanas, veicot izmaiņas jūsu mans.home3.lv kontā vai nospiežot uz atrakstīšanās saites konkrētajā ziņojumā.

 

Mēs esam tiesīgi izmantot Jūsu informāciju vai ļaut citiem “Bite” uzņēmumiem, vai trešajām pusēm izmantot Jūsu datus veidos, kas ir plašāk aprakstīti zemāk (sk. sadaļu par Jūsu informācijas atklāšanu).

Profilēšana

Ar terminu profilēšana apzīmē jebkāda veida automātisku personas datu apstrādi, kas ietver personas datu izmantošanu, lai izvērtētu noteiktas privātpersonas īpašības, it īpaši, lai analizētu vai paredzētu privātpersonas veiktspēju darbā, ekonomisko situāciju, veselības stāvokli, personīgās izvēles, intereses, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos.

Mēs esam tiesīgi izmantot profilēšanu mārketinga mērķiem, kā arī, lai personalizētu mūsu pakalpojumu izmantošanas pieredzi Jums, balstoties uz mūsu likumīgajām interesēm, līguma izpildes ietvaros vai ar mērķi veikt nepieciešamās darbības pirms līguma noslēgšanas ar Jums, vai gadījumos, kad esam saņēmuši jūsu atļauju.

Kur un cik ilgi mēs uzglabājam Jūsu personas datus

Jebkura informācija, ko sniedzat mums, tiek glabāta mūsu serveros ar atbilstošu drošības līmeni. Visi maksājumi tiek šifrēti ar šifrēšanas tehnoloģijām. Ja esam piešķīruši Jums (vai Jūs izvēlējāties) paroli, kas ļauj Jums piekļūt atsevišķām mūsu Interneta vietnes daļām, jūs uzņematies atbildību par paroles konfidencialitātes saglabāšanu. Lūdzam neatklāt šo paroli citām personām. Ja iespējams, pēc katras Interneta vietnes apmeklēšanas reizes, jums ir jāizrakstās no publiskām vai koplietotām ierīcēm. Ja pārdodat vai atgriežat datoru vai ierīci, kuru izmantojāt, lai apmeklētu www.mans.home3.lv, vispirms Jums ir jāizrakstās no šīs vietnes šajā ierīcē. Gadījumā, ja Jūsu ierīcē tiek saglabāta parole, vai Jūs neizrakstījāties no vai neizslēdzāt ierīci, nākamie lietotāji var piekļūtu Jūsu kontam vietnē www.mans.home3.lv un Jūsu personīgajai informācijai.

Informācijas pārsūtīšana pa internetu pagaidām vēl nav pilnībā droša. Neskatoties uz to, ka darām visu iespējamo, lai aizsargātu Jūs, mēs nespējam garantēt Jūsu informācijas drošību un neuzņemamies atbildību par neatļautu piekļuvi tai. Pārsūtot informāciju uz mūsu Interneta vietni, Jūs personīgi uzņematies riskus. Brīdī, kad mēs piekļūstam jūsu informācijai, mēs veicam nepieciešamos drošības pasākumus, lai nepieļautu neatļautu piekļuvi Jūsu informācijai.

Jūsu personīgās informācijas apstrāde tiks pārtraukta pēc tam, kad tā vairs nav nepieciešama. Informācijas glabāšanas periods ir atkarīgs no ar jums noslēgtajiem līgumiem, mūsu juridiskajām interesēm vai attiecināmo likumdošanu.

Pārsūtīšana uz trešajām valstīm

Informācija, ko mēs iegūstam no Jums, var tikt pārsūtīt un uzglabāta ārpus Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ). Šīs informācijas apstrādi var veikt mūsu darbinieki vai mūsu pakalpojumu sniedzēja darbinieki, kas atrodas ārpus EEZ. Šie darbinieki var veikt Jūsu pasūtījuma apstrādi, Jūsu maksājumu dati apstrādi un tehniskā atbalsta pakalpojumu sniegšanu. Ievadot Jūsu personas datus, Jūs piekrītat augstāk aprakstītajai pārsūtīšanai, uzglabāšanai un apstrādei. Mēs veiksim visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Jūsu datu drošu apstrādi saskaņā ar šo Konfidencialitātes politiku, un gadījumos, kad dati tiek pārsūtīti uz trešo pasaules valsti, tiek nodrošināts adekvāts aizsardzības līmenis saskaņā ar ES-ASV Konfidencialitātes vadlīnijām.  Pēc Jūsu pieprasījuma, mēs sniegsim Jums vairāk informācijas par datiem, kas tiek pārsūtīti uz trešajām valstīm.

Jūsu informācijas atklāšana

Mēs esam tiesīgi atklāt Jūsu personīgo informāciju ar Jūsu piekrišanu jebkuram citam uzņēmumam Bite Group ietvaros, lai uzņēmums sniegtu Jums informāciju par precēm un pakalpojumiem, kas var jūs interesēt. Mēs vai aprakstītie uzņēmumi var sazināties ar Jums, izmantojot šo informāciju, pa e-pastu, pa pastu, tālruni vai SMS. Bite Group uzņēmumi, kuriem ir piekļuve Jūsu personas datiem, ievēro šīs Konfidencialitātes politikas noteikumus.

Mēs esam tiesīgi atklāt Jūsu personīgo informāciju trešajām pusēm, ja mums ir pietiekams pamatojums uzskatīt, ka šī informācija ir jāatklāj sekojošos gadījumos:

 • ja mēs pārdodam vai pērkam jebkādus uzņēmumus vai aktīvus, mēs esam tiesīgi atklāt Jūsu personīgo informāciju potenciālajam pircējam vai pārdevējam;
 • ja Home3 vai būtisku Home3 aktīvu daļu iegādājas trešā puse, Home3 klientu personīgā informācija būs viens no darījuma aktīviem;
 • ja mums ir jāatklāj vai jāizpauž Jūsu personīgā informācija, lai izpildītu likumdošanas un noteikumu prasības, tiesvedības vai valdības pieprasījumu prasības, vai mūsu Vispārīgo noteikumu un nosacījumu izpildi, tai skaitā iespējamo pārkāpumu izmeklēšanu. Tai skaitā informācijas apmaiņa ar citiem uzņēmumiem un organizācijām, lai nepieļautu krāpniecību un samazinātu finansiālos riskus, kā arī atklāt, nepieļaut un citādā veidā apkarot nelikumīgas darbības, kā arī, lai novērstu drošības riskus un tehniskās problēmas.

 

Mēs esam tiesīgi izmantot ievākto informāciju, lai veiktu mūsu pakalpojumu monitoringu, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus, un mēs esam tiesīgi sniegt ievākto informāciju trešajām pusēm, piemēram, reklāmdevējiem, ar kuriem mēs sadarbojamies. Šī ievāktā informācija nesatur personīgo informāciju.

Tāpat mēs varam izmantot trešo pušu pakalpojumus, piemēram, IT pakalpojumu un infrastruktūras nodrošināšanai (tai skaitā, bet neaprobežojoties ar, datu uzglabāšana), kredītkaršu darījumu apstrādei, klientu apkalpošanas pakalpojumu sniegšanai, parādu atgūšanas analīzei un datu uzlabošanai, statistikas analīzei, kā arī atbildēm uz klientu pieprasījumiem. Šiem uzņēmumiem ir nepieciešama piekļuve Jūsu informācijai, lai sniegtu atbilstošos pakalpojumus. Mēs neļaujam šiem uzņēmumiem izmantot vai atklāt Jūsu personīgo informāciju ārpus mūsu pieprasīto pakalpojumu sniegšanas.

Ja nevēlaties saņemt mūsu ziņu biļetenus, Jūs varat mainīt saziņas iestatījumus jebkurā laikā vietnē www.mans.home3.lv, sadaļā “Mans konts”. Tāpat Jūs varat īstenot šīs tiesības, sazinoties ar mums pa e-pastu info@home3.lv jebkurā Jums pieejamā laikā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūs nevarat atrakstīties no atsevišķiem komunikācijas veidiem, piemēram, informācija par Jūsu www.mans.home3.lv konta darījumiem vai mūsu Pakalpojumu atjauninājumiem.

Jūsu www.mans.home3.lv konta piesaistīšana sociālo tīklu kontam

Jūs varat piesaistīt savu sociālo tīklu kontu, piemēram, Facebook kontu, savam Home3 kontam. Ja vēlaties piesaistīt savu sociālo tīklu kontu www.mans.home3.lv kontam, mēs ievāksim informāciju par sociālo tīklu kontu, kas tiks izmantota saskaņā ar augstāk aprakstīto.

Mēs neuzņemamies atbildību par saturu, kuru nodrošina Home3 nepiederoši pakalpojumu sniedzēji, kā arī neuzņemamies atbildību par informāciju, ko jūs izpaužat vai nosūtat šiem pakalpojumu sniedzējiem. Ja izmantojat trešo pušu pakalpojumus, Jums ir jāizlasa to konfidencialitātes politikas, lai saprastu, kā trešās puses apstrādās par Jums ievākto informāciju.

Piekļuve citām interneta vietnēm

Atsevišķos gadījumos mūsu Interneta vietne var saturēt saites uz interneta vietnēm, kas pieder citiem Bite Group uzņēmumiem, mūsu tīkla partneriem, reklāmdevējiem un filiālēm. Ja izmantosiet šīs saites, lai pārietu uz citām interneta vietnēm, lūdzu, ņemiet vērā, ka šīm interneta vietnēm ir savas konfidencialitātes politikas un mēs neuzņemamies atbildību par šīm politikām. Lūdzu, izlasiet šo interneta vietņu konfidencialitātes politikas pirms iesniegt personīgo informāciju šajās vietnēs.

Datu subjekta tiesības

Jums ir sekojošas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem:

 • piekļūt informācijai par Jums. Jums ir tiesības no mums iegūt apstiprinājumu par to, vai mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, ka arī, piekļūt personas datiem un informācijai saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu;
 • veikt nepareizu Jūsu personas datu labošanu;
 • dzēst personas datus, piemēram, ja šie dati vairs nav nepieciešami vai Jūs atsaucāt atļauju šo datu apstrādei, vai Jūsu personas datu apstrādei vairs nav juridiska pamatojuma;
 • ierobežot datu apstrādi, piemēram, kad mēs analizējam, vai Jums ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu;
 • saņemt Jūsu personas datus, kurus Jūs mums iesniedzāt un kuru automātisko apstrādi mēs veicam ar Jūsu atļauju, vai saskaņā ar līgumu, plaši izmantotā un datoriem atpazīstamā formātā, kā arī Jums ir tiesības nodot šos datus citam datu kontrolierim;
 • iebilst pret Jūsu personīgās informācijas apstrādi, kas tiek veikta saskaņā ar likumīgām interesēm, tai skaitā profilēšanai, ja mums nav juridiska pamatojuma šo datu apstrādes turpināšanai; vai iebilst pret datu izmantošanu tiešiem mārketinga mērķiem, tai skaitā profilēšana, kas tiek veikta tiešā mārketinga ietvaros;
 • atsaukt Jūsu atļauj jebkurā brīdi, neietekmējot pirms atļaujas atsaukšanas veiktās datu apstrādes likumību;

nepiekrist būt par lēmumu, kas tiek veikti tikai automātiskas apstrādes rezultātā, tai skaitā profilēšanas, un var radīt juridiskas sekas vai līdzīgu ietekmi uz jums, subjektu.

IP adreses

Mēs esam tiesīgi ievākt informāciju par Jūsu datoru, tai skaitā, ja tāda informācija ir pieejama, Jūsu IP adrese, operētājsistēma un pārlūks, kā arī interneta pieslēguma ātrums un interneta pakalpojuma sniedzējs, lai veiktu mūsu sistēmas administrēšanu un apkopotās informācijas nodošanu mūsu reklāmdevējiem. Statistikas dati par mūsu lietotāju aktivitāti internetā neidentificē individuālas personas.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai organizācijai

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai organizācijai (www.dvi.gov.lv), ja uzskatāt, ka Jūsu personas datu apstrāde pārkāpj likumā noteiktās tiesības.

Datu aizsardzības speciālists

Home3 ir norīkojis lokālo datu aizsardzības speciālistu, ar kuru varat sazināties, ja Jums ir kādi jautājumi vai bažas par mūsu īstenoto Konfidencialitātes politiku vai praksi. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

Dzelzavas iela 120g, Rīga, LV-1021, Latvija, ar norādi “Datu aizsardzības speciālists”,  e-pasts: datuaizsardziba@home3.lv.

Lasiet mūsu Sīkdatņu politiku, lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, un mūsu Vispārīgos noteikumus un nosacījumus.

Šī Konfidencialitātes politika stājas spēkā 2018. gada 25. maijā.

Kandidātu privātuma politika
1 / 3
gallery img
close
next

Veiksmīgi nosūtīts

Jūsu pietiekums saņemts!

Paldies.

close