logo
logo
Sākums
Jaunumi
Home3 kļūs par daļu no SIA Bite Latvija
18/02/2021

Home3 kļūs par daļu no SIA Bite Latvija

Paldies, ka esat Home3 klients un izbaudāt priekšrocības un pakalpojumus, ko sniedzam. Mūsdienās strauji aug klientu prasības pēc ērtībām – saņemt plaša spektra pakalpojumus pie viena pakalpojumu sniedzēja. Tāpēc esam kļuvuši par daļu no uzņēmuma SIA “BITE Latvija” – tādējādi turpmāk varēsim Jums piedāvāt vēl plašāku produktu un pakalpojumu klāstu par izdevīgām cenām.

Vēlamies uzsvērt, ka nekādas papildu darbības Jums nav jāveic. Jūs turpināsiet saņemt Home3 pakalpojumus, un tāpat nemainās arī līdzšinējā norēķinu kārtība.

1. Par pakalpojuma sniedzēja maiņu.
Sākot ar 01.04.2021., ĀKF “AS TV Play Baltics Latvijas filiāle” (reģ. numurs: 40103238282, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120G, LV-1021, Latvija) nodod tiesības un pienākumus, kas izriet no noslēgtajām vienošanām ar Klientiem par pakalpojumu Home3, SIA “BITE Latvija” (reģ. numurs: 40003742426, juridiskā adrese: Uriekstes iela 2A – 24, LV-1005, Latvija). Līdz ar to no minētā datuma pakalpojumu Jums turpinās sniegt SIA “BITE Latvija”. Jūsu Līgums, kā arī Līguma Vispārīgie darījuma nosacījumi paliek nemainīgi.

2. Jūsu personas datu nodošana.
Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 noteiktos nosacījumus par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (GDPR) un piemērojamos tiesību aktus datu subjektu personas datu aizsardzībai, Jūsu personas datus, kas nepieciešami turpmākai pakalpojumu sniegšanai vai juridisko prasību izpildei, no 01.04.2021. apstrādās SIA “BITE Latvija”.
Vairāk informācijas par Jūsu personas datu nodošanu un turpmāko apstrādi no SIA “BITE Latvija” puses atradīsiet zemāk.

Mums ir svarīgi, lai Jums būtu visas nepieciešamās atbildes. Tāpēc, ja vēlaties uzzināt vairāk par gaidāmo, lūdzu, tagad un turpmāk sazinieties ar Home3 klientu apkalpošanas speciālistiem, rakstot uz info@home3.lv, zvanot uz bezmaksas tālruni 80205379 vai 8686 – šajā gadījumā zvana izmaksas būs saskaņā ar izmantotā operatora tarifiem.

.

PERSONAS DATU NODOŠANA

Rūpējoties par Jūsu datu drošību un ievērojot augstākos personas datu drošības standartus, Jūsu dati, kas pieder pie vairākām kategorijām, tiks nodoti SIA “BITE Latvija”, kas ietver:

  • pamata informāciju par Jums un Jūsu noslēgto līgumu, tai skaitā, Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, telefona numurs, e-pasta adrese, dzīves vietas adrese, informācija par maksājumiem un cita informācija.

SIA “BITE Latvija” saņems, apkopos un turpinās apstrādāt Jūsu datus uz likumīgiem pamatiem, kas noteikti tiesību aktos, kas regulē personas datu aizsardzību – ar mērķi noslēgt un/vai izpildīt līgumu, kas noslēgts ar Jums, un/vai kad SIA “BITE Latvija” personas datu apstrādi veiks, balstoties uz Jūsu piekrišanu, īstenojot savas leģitīmās intereses vai izpildot uz sevi attiecināmu juridisku pienākumu.

Sākot no 01.04.2021. Jums kļūst saistoša SIA “BITE Latvija” Privātuma politika. SIA “BITE Latvija” apstrādās Jūsu personas datus tikai Privātuma politikā noteiktiem mērķiem, ar ko var iepazīties uzņēmuma mājaslapā. SIA “BITE Latvija” veiks Jūsu datu apstrādi:

  • Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t.sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
  • efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., maksājumu un parādu administrēšanai;
  • informēšanai par citu Bites Grupas uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem;
  • videonovērošanai (t.sk. ar audioierakstu) drošības nolūkiem (attiecībā uz klātienes pakalpojuma sniegšanas vietām);
  • jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
  • tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta Bites klientu statistisko datu apstrāde.

Saskaņā ar SIA “BITE Latvija” privātuma politiku SIA “BITE Latvija” nepieciešamības gadījumā ir tiesīga dalīties ar Jūsu datiem ar datu apstrādātājiem vai citām pilnvarotām personām, kas sniedz pakalpojumus un apstrādās Jūsu datus SIA “BITE Latvija” vārdā, interesēs un kārtībā (piemēram, tie, kas veic klientu apkalpošanu salonā vai zvanu centrā), sniedz IT pakalpojumus, auditorus, konsultantus, parādu pārvaldības un/ vai piedziņas pakalpojumu sniedzējus utt.). Datus šiem saņēmējiem sniedz tikai, pamatojoties uz noslēgtajiem personas datu apstrādes līgumiem, kuros apspriestas īpašas datu apstrādes instrukcijas un izveidoti atbilstoši organizatoriski un tehniski pasākumi, kas atbilst apstrādātāju konfidencialitātes un drošības prasībām. Izņēmuma gadījumos datu apstrādātāji datu apstrādi var veikt ārpus Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. Ja SIA “BITE Latvija” nodos Jūsu datus šādiem apstrādātājiem, SIA “BITE Latvija” veiks visus nepieciešamos juridiskos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu tiesības uz privātumu joprojām tiek pienācīgi aizsargātas.

SIA “BITE Latvija” glabās Jūsu datus ne ilgāk, kā to prasa datu apstrādes mērķi vai paredz tiesību akti, ar nosacījumu, ka tie paredz ilgāku datu glabāšanu.

Ja Jums ir papildu jautājumi, lūdzam vērsties pie SIA “BITE Latvija” datu aizsardzības speciālista, lai saņemtu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi un to aizsardzību. SIA “BITE Latvija” datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: privacy@bite.lv.

Esam pārliecināti par veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!

ĀKF “AS TV Play Baltics Latvijas filiāle”

SIA “BITE Latvija”

Atpakaļ
1 / 3
gallery img
close
next

Veiksmīgi nosūtīts

close